Tolk voor slachtoffers van mensenhandel

Er zijn veel buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een tolk als zij de Nederlandse taal niet spreken en ondersteuning nodig hebben bij het communiceren in het Nederlands.

Afspraken over tolk- en vertaaldiensten

De kosten van een tolk of vertaler zijn niet voor het slachtoffer van mensenhandel. Vaak hebben opvanginstellingen zelf contact met tolken. Zo heeft de Federatie Opvang afspraken gemaakt met het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. Binnen die afspraken kunnen opvanginstellingen gebruikmaken van voordelige tolk- en vertaaldiensten.

Tolkenvergoeding

Bij ambulante slachtoffers van mensenhandel is het mogelijk om gebruik te maken van een tolkendienstvergoeding. Dat kan via het administratiepunt tolken voor ambulante slachtoffers van mensenhandel dat CoMensha beheert.

Tolk tijdens het strafproces

Tijdens het strafproces heeft het slachtoffer recht op een tolk. Het slachtoffer krijgt hierover informatie van het Openbaar Ministerie.

Een toegevoegde advocaat kan zo nodig op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand een tolk of vertaler inschakelen. De Raad heeft hierover afspraken gemaakt met tolk- en vertaaldiensten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het inschakelen van een tolk of vertaler? Of zoekt u een tolk of vertaler? Neem dan contact op met de zorgcoördinator in uw regio of met CoMensha. Zij kunnen u meer informatie geven of u in contact brengen met een tolk of vertaler.