Schadevergoeding voor slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel emotionele, fysieke als materiële schade hebben. Om hen tegemoet te komen zijn er schadevergoedingsregelingen. Ook als de verdachte geen veroordeling krijgt, kan het slachtoffer financiële tegemoetkoming krijgen. Dit kan een vergoeding van materiële en/of immateriële schade zijn.

3 manieren voor schadevergoeding

Een slachtoffer van mensenhandel kan op 3 manieren een schadevergoeding krijgen:

  • Via het strafproces tegen de verdachte: Het slachtoffer kan zich als benadeelde partij voegen in het strafproces en een vordering indienen tegen de verdachte. Ook kan de rechter een schadevergoedingsmaatregel opleggen.
  • Via een civiele procedure: Legt de rechter geen schadevergoedingsmaatregel op? Of is er sprake van vrijspraak of een sepot? Dan kan het slachtoffer ook via een civiele procedure bij de burgerlijk rechter de schade op de verdachte verhalen. Bij een positief vonnis is het slachtoffer wel zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de schadevergoeding.
  • Via een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven: Het slachtoffer kan een eenmalige uitkering aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit als financiële tegemoetkoming voor de schade. Deze uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie hebben de plicht om het slachtoffer te informeren over de mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.

Betrokken organisaties