Opsporen van verdachten van mensenhandel

In de Aanwijzing mensenhandel staat dat alle signalen van mensenhandel moeten worden opgepakt. Dat betekent dat altijd wordt bekeken of er genoeg relevante aanknopingspunten zijn om een verdachte op te sporen. Als dat zo is, worden de aanknopingspunten onderzocht, in overleg met de officier van justitie.

Betrokken organisaties

De politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Koninklijke Marechaussee voeren de opsporing van mensenhandel uit. Het Openbaar Ministerie stuurt alle opsporingsonderzoeken aan. Bij de bestrijding van mensenhandel zijn ook nog andere organisaties betrokken. Zo hebben de gemeenten een belangrijke rol bij de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Samenwerkingsverbanden als het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel en de Regionale Informatie- & Expertisecentra hebben een rol bij de integrale aanpak van mensenhandel.

Informatie voor het slachtoffer

Alle slachtoffers hebben recht op goede en tijdige informatie. Zo moeten slachtoffers die dat willen, informatie krijgen over:

  • wanneer het opsporingsonderzoek wordt gestart
  • wanneer het opsporingsonderzoek wordt beëindigd
  • wanneer er een vervolging komt

Financieel onderzoek

Financieel onderzoek moet een vast onderdeel zijn van het opsporingsonderzoek. Dit kan van belang zijn als het slachtoffer aanspraak wil maken op een schadevergoeding van het slachtoffer. Het onderzoek moet, zo mogelijk, worden gericht op het hele criminele netwerk.