Veroordelen van verdachten van mensenhandel

Acht de rechter bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel? Dan spreekt de rechter een veroordeling uit.

Maximumstraf voor mensenhandel

Maximaal 12 jaar gevangenisstraf

De rechter kan voor mensenhandel maximaal 12 jaar gevangenisstraf opleggen.

Maximaal 15 jaar gevangenisstraf

In sommige gevallen is de maximumstraf 15 jaar gevangenisstraf, namelijk als:

  • het slachtoffer minderjarig is
  • de feiten zijn gepleegd door 2 of meer verenigde personen

Maximaal 18 jaar gevangenisstraf

In sommige gevallen is de maximumstraf 18 jaar gevangenisstraf, namelijk als:

  • er sprake is van zwaar lichamelijk letsel

Maximaal 30 jaar of een levenslange gevangenisstraf

In sommige gevallen kan de rechter een straf van 30 jaar of een levenslange gevangenisstraf opleggen, namelijk als:

  • de uitbuiting de dood tot gevolg heeft

Rechten van slachtoffers

  • Na afloop van het strafproces hebben slachtoffers van mensenhandel ook recht op informatie over de uitvoering van een eventueel opgelegde vrijheidsstraf. Bijvoorbeeld over het eerste verlof en vrijlating.
  • Besluit de officier van justitie tot vervolging over te gaan? Dan komen slachtoffers zonder rechtmatig verblijf in aanmerking voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden.
  • Na een veroordeling hebben slachtoffers van mensenhandel recht op een schadevergoeding.

Ondersteuning na een vrijspraak of sepot

Het komt ook voor dat er onvoldoende bewijs verzameld kan worden om over te gaan tot vervolging. Soms acht de rechter mensenhandel niet bewezen. De rechter kan dan niet overgaan tot een veroordeling. Ook na een vrijspraak of sepot moeten slachtoffers ondersteuning krijgen.

Ook als de verdachte niet vervolgd is, kan een slachtoffer van mensenhandel een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Het slachtoffer komt hiervoor in aanmerking als:

  • de rechtszaak nog loopt en het slachtoffer 3 jaar of langer in het bezit is van een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel
  • er bijzondere, individuele redenen zijn om het slachtoffer in Nederland te laten verblijven

Zolang de aanvraag voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden loopt, houdt een slachtoffer recht op zorg en opvang en een eventuele uitkering.

Slachtoffers met rechtmatig verblijf in Nederland hebben recht op opvang en ondersteuning. Een slachtoffer van mensenhandel kan daarnaast behoefte hebben aan financiele ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van huurtoeslag, bijstand of schuldsanering. De zorgcoördinatoren en CoMensha kunnen het slachtoffer hierover adviseren of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Ook na vrijspraak of een sepot kan een slachtoffer recht hebben op een schadevergoeding.

Betrokken organisaties