Programma Samen tegen mensenhandel maakt zich hard tegen mensenhandel

Mensenhandel kent veel uiteenlopende verschijningsvormen, verbonden door 1 rode draad: mensenhandel maakt een enorme inbreuk op de individuele vrijheid van mensen. Daarmee is het een van de ernstigste en meest complexe vormen van ondermijning. Dit kabinet geeft daarom een stevige impuls aan de bestrijding van mensenhandel in Nederland en daarbuiten. Via het programma Samen tegen Mensenhandel, dat op 13 november 2018 naar de Kamer is verstuurd, maken we ons hard tegen mensenhandel.

Integrale aanpak

Het programma Samen tegen mensenhandel beslaat een breed scala aan trajecten, projecten en initiatieven die gebundeld langs 5 actielijnen elkaar aanvullen en versterken. De bestrijding van dit vaak nog onzichtbare probleem vergt de inzet van een groot aantal actoren uit verschillende domeinen. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we mensenhandel effectief voorkomen en bestrijden. Het programma Samen tegen mensenhandel is daarom geschreven in samenwerking met een groot aantal organisaties.

Samen staat in dit geval voor interdepartementaal, maar vooral ook samen met partners als: