Zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffer worden van mensenhandel is een zeer ingrijpende ervaring met vaak traumatische gevolgen. Als gevolg van de uitbuiting kunnen slachtoffers van mensenhandel te maken krijgen met lichamelijke en psychische klachten. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers toegang hebben tot psychische en medische zorg.

Slachtoffers van mensenhandel hebben recht op medische en psychische hulp.

Betrokken organisaties

Slachtoffers van mensenhandel kunnen voor medische of psychische bijstand terecht bij reguliere zorgverleners in de regio. Denk hierbij aan huisartsen, de GGD en de GGZ. MEE biedt bijstand voor mensen met een verstandelijke beperking.

Veel opvangorganisaties bieden ook (doorverwijzing naar) medische of psychische hulp aan. Deze organisaties zijn gespecialiseerd in het bieden van medische en/of psychische hulp aan slachtoffers van mensenhandel:

Bekijk ook de hulporganisaties voor emotionele hulp vanwege mensenhandel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over organisaties in uw regio die specialistische medische of psychische bijstand voor slachtoffers van mensenhandel kunnen leveren? Neem dan contact op met de zorgcoördinator in uw regio of met CoMensha.