Zorgcoördinatoren

Zorgcoördinatoren

Overzicht

Politieregio Amsterdam

HVO Querido/ ACM
020 - 626 38 00 of
06-10599458

Politieregio Den Haag en Hollands Midden

SHOP
070 - 361 47 47

Provincie Drenthe

GGD Drenthe
0592 - 30 63 00

Gemeente Eindhoven en de regio

Lumens
040 219 3388

Provincie Friesland

Fier
058 - 215 70 84

Regios Noord-Oost Gelderland en de Achterhoek

MEE-Veluwe 055 - 526 92 00 (23 - )
Moviera 088 - 374 47 44 (23 +)

Politieregio IJsselland

CoMensha
033 - 448 11 86

Gemeente Apeldoorn en de Veluwe

MEE-Veluwe 055 - 526 92 00 (23 - )
Moviera 088 - 374 47 44 (23 +)

Gemeente Groningen

MJD
050 - 312 61 23

Midden Nederland- provincie Utrecht en provincie Gelderland

Moviera
088 - 374 47 44

Provincie Noord-Holland

HVO Querido/ACM
06 - 15240136 of
06 - 21141959

Gemeente Den Bosch en regio

Maatschappelijke Opvang Den Bosch
073 - 6139225

Gemeente Rotterdam

PMW Humanitas
010-2365212

Regio Oost-Nederland Twente

CoMensha
06-41 74 32 32

Provincie Zeeland en West-Brabant

CoMensha
033 - 448 11 86

Limburg Zuid

CoMensha
033 - 448 11 86

Limburg-Noord en Limburg-Midden

Koraal
06-81521052 of
0475-359947

Over de zorgcoördinatoren

Wat is een zorgcoördinator?

Een zorgcoördinator is iemand die veel specialistische kennis heeft op het gebied van procedures (zoals bijvoorbeeld een B8-procedure), maar ook kennis heeft van het hulp- en zorgaanbod voor slachtoffers mensenhandel in een bepaalde regio.

Wat zijn de taken van een zorgcoördinator?

De werkwijze van zorgcoördinatoren kan per regio verschillen. Het doel voor elke zorgcoördinator is echter om de belangen van slachtoffers mensenhandel te behartigen en om een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers te organiseren. De zorgcoördinator kan het slachtoffer naar de juiste instantie toeleiden. Zij bewaken de voortgang en kwaliteit van het traject, maar maken ook deel uit van een netwerk mensenhandel. De zorgcoördinator voorziet dit netwerk van kennis en expertise omtrent mensenhandel en is zichtbaar en bereikbaar voor professionals van andere organisaties en instanties. De zorgcoördinator heeft een informatie- en adviesfunctie voor deze professionals.

Waarom verwijst de Wegwijzer Mensenhandel in eerste instantie vaak door naar een zorgcoördinator?

De Wegwijzer Mensenhandel verwijst vaak door naar een zorgcoördinator, omdat de zorgcoördinator het beste zicht heeft op het hulpaanbod binnen een regio. Er zijn veel verschillende soorten slachtoffers met minstens net zoveel verschillende vragen. De zorgcoördinator kan helpen met het formuleren van de hulpvraag en het toeleiden naar de juiste instantie. Zorgcoördinatoren kennen de in hun regio werkzame gespecialiseerde instanties, en ook de lokale afspraken over doorverwijzing, inclusief de relatie tot andere samenwerkingsstructuren (zoals Veilig Thuis of ketenregisseurs van gemeenten).

Waar zijn er wel/geen zorgcoördinatoren?

In het Interbestuurlijk Programma is tussen het Rijk en (onder andere) de gemeenten afgesproken dat de gemeenten de functie zorgcoördinatie landelijk dekkend gaan organiseren, zoals de commissie Lenferink heeft aanbevolen. Comensha heeft een projectleider aangesteld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een landelijk dekkende zorgcoördinatie. In de meeste grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht zijn zorgcoördinatoren te vinden. Sommige zorgcoördinatoren zijn er voor de slachtoffers in de stad terwijl anderen een groter gebied bedienen. Zoals bijvoorbeeld in Limburg waar momenteel twee zorgcoördinatoren zijn aangesteld voor de hele provincie.

Wat adviseert de Wegwijzer Mensenhandel als er geen zorgcoördinator aanwezig is?

In gebieden waar geen zorgcoördinator aanwezig is, kunt u het beste contact opnemen met CoMensha.